Hver 10. klager får annulleret kommunal p-afgift

Det kan betale sig at klage over en kommunale p-afgift, man ikke mener er korrekt. Hver 10. p-afgift der klages over annulleres, viser undersøgelse, FDM har lavet. (Foto: FDM)

Det kan ofte betale sig at klage over en p-afgift, man ikke er enig i. Hver 10. kommunale p-afgift der klages over annulleres, viser undersøgelse, FDM har lavet. Der er dog stor forskel på, hvor eftergivende den enkelte kommuner er.

En ’hilsen’ fra den kommunale parkeringsvagt kan ødelægge humøret hos de fleste. Det kan dog være en trøst, at det ofte kan betale sig at klage over afgiften, hvis man ikke mener, den er korrekt.

En undersøgelse, FDM har lavet blandt de 51 kommuner, der udfører parkeringskontrol, viser nemlig, at hver 10. af de p-afgifter, der klages over, efterfølgende annulleres.

I alt udskrev de 51 kommuner godt 556.000 p-afgifter i 2017, hvoraf der samlet blev klaget over hver 13.

”Når annulleringsprocenten i mange kommuner er så relativ høj, så viser det, at det kan betale sig at klage, hvis man føler, at afgiften er uretmæssig. Der kan være mange grunde til, at en p-afgift annulleres. En af del sker uden tvivl på baggrund af forhold, som p-vagten ikke kendte til som eksempelvis havari. Men det er alt andet lige også udtryk for, at man i nogle kommuner kan blive bedre til at udstede korrekte p-afgifter,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Der er dog stor forskel på, hvor ofte en klage fører til, at de enkelte kommuner annullerer p-afgiften. Sidder den kommunale p-afgift under bilens vinduesvisker i Silkeborg, er der størst chance for, at klagen fører til en annullering. Her er den såkaldte annulleringsprocent 54,8 procent. Lidt mere end i Esbjerg, hvor den er 54. Til sammenligning annulleres bare 3,6 procent af afgifterne i Tønder.

Tilsvarende er der også stor forskel på i hvilke kommuner, der klages mest over p-afgifter. Her topper Nordfyns Kommune med en klageprocent på 19,6 efterfulgt af Tønder (17,3).

I København, som er den kommune, der udskriver flest p-afgifter, var klageprocenten 8,3, mens annulleringsprocenten var 30,1.

”Det er svært ikke at studse over, at der kan være så stor forskel kommunerne imellem. Både i forhold til hvor mange der klager, og hvor mange der får medhold. Taget i betragtning at parkeringsforholdene ikke adskiller sig så voldsomt fra kommune til kommune, bør vores undersøgelse derfor give anledning til, at man i hvert fald i nogle kommuner bør se på, om man i nogle tilfælde er lidt for hurtige med bødeblokken,” siger Dennis Lange.